Hakkımızda

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ (YKKED)

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, eğitim sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir. Bu amaçla:

- Eğitsel, görsel, ekinsel, bilimsel ve toplumsal çalışmalar yapmak için gerekli yasal olurları alarak; okul, derslik, yurt, konuke klor, tiyatro, koro ve halk oyunları ile ilgili çalışmalar yapar, kurslar düzenler.

- Giderleri karşılamak ve amaçlarını gerçekleştirmek için sergi, spor, kültür ve sanat etkinlikleri, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler. Amaçlarına uygun olarak yaz okulları, kamplar, aşevleri ve ilgili tesisler açıp işletebilir.

- Üyelerinin yararlanabilmesi için lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri açabilir.

- Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için iktisadi işletme, yayınevi, matbaa ve vakıf kurabilir. Kurulacak vakfın faaliyet alanı; her türlü eğitim kurumları açmak, inşaat, ticaret, sanayi, turizm ve benzeri alanlarda şirketler kurarak amaçlarının gerçeklemesine katkıda bulunabilir.