YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

İzmir Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 10 Ekim 2017 tarih ve 477.01.02.02 / E 51318 sayılı yazılarında belirtilen tüzüğümüzün geneli üzerinde yapılması gereken zorunlu değişikliklerin giderilmesi ile ilgili olarak;

YKKED GYK 16.10.2017 günlü toplantısı 164 nolu kararı ile, 30 Ekim 2017 günü aşağıda yazılı gündemle olağanüstü genel kurulun toplanmasına, dernek tüzüğünde ilgili kanunlar ve dernekler yönetmeliğine göre değişiklik yapılmasına, çoğunluk sağlanamazsa genel kurulun 7 Kasım 2017 günü saat 12.00'da toplanmasına ve duyurunun dernek www.ykked.org.tr web sayfasında ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gündem:

1- Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması,

2- Divan Kurulu seçimi,

3-Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi,

4- Dilek ve temenniler.