YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU (Tüzük Değişikliği için)

 

 

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU

 

GÜNDEM

 

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluk sağlandığı takderde aşağıdaki gündemle, 14 Aralık 2019 günü, saat: 10.00’da, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi-Alsancak adresinde toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 21 Aralık 2019 günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte toplanacaktır.

 

GÜNDEM

1. Açılış ve Saygı Duruşu, İstiklâl Marşı Okunması

2. Divan Kurulu Seçimi

3. Gündemin görüşülerek oylanması

4. Divana imza yetkisinin verilmesi

5. Yeni şube açılması ve şube isimlerinin değiştirilmesi için Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

6. Tüzük Değişiklik Önerilerinin Görüşülmesi

7. Dilek ve Temenniler 

8. Kapanış

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.