BASINA VE KAMUOYUNA

                                                                                                                                                        BASINA VE KAMUOYUNA

         Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü insan haklarına aykırı bir biçimde, antidemokratik bir tavır sergileyerek, üyemiz Doç. Dr. Oktay Gökdemir’in iş akdinin sonlandırılmasına ilişkin basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Genel Saymanı Prof. Dr. Ethem Duygulu, Buca/Kızılçullu Şube Başkanı Hüseyin Bozdağ ve üniversite çalışanı olan üyelerimiz Dr. Bahar Arslan, Haluk Dağdevir ve Haşim Karaman hakkında; soruşturma açmıştır. 

       İşten atılan arkadaşlarıyla köy enstitülerinin imece, üretim, emeğe saygıyı ilke edinmiş ruhuyla dayanışma gösterdikleri için, hayatlarını köy enstitülerinde yaşanan demokrasi ve özgürlüğü sürdürme mücadelesine adamış arkadaşlarımıza karşı açılmış olan hukuki dayanaktan yoksun bu soruşturmanın kapatılmasını istiyor.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü; akıl ve sağduyuya, temel insan haklarına saygı göstermeye, karanlıkta bocalamak yerine, laik, demokratik, bilimsel eğitim temelinde, köy enstitüleri ışığında, karanlığa karşı çıkmaya davet ediyoruz.    

 

 

 

                                                                    Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Merkez ve Şubeleri

   

 

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.