KEPİRTEPE BASIN AÇIKLAMASI

 

              

Değerli Lüleburgazlılar,

 

1940 yılında kurulan, ülke genelindeki yirmi bir Köy Enstitüsün’den biri de Lüleburgaz sınırları içinde yer alan Kepirtepe Köy Enstitüsü’dür. Kepirtepeliler Eğitim Vakfı kurulduğu günden bugüne kültür mirasımız olarak değerlendirdiği Köy Enstitüsü yerleşkelerini yaşam alanına dönüştürmek için çalışmalar yapmaktadır.

 Kepirtepe Köy Enstitüsü yapılarının bulunduğu Lüleburgaz İlçesi Kepirtepe mevkiinde yer alan 173-175-176 ve 177 nolu parseller Milli Eğitim Bakanlığı ve Trakya Üniversitesi arasında 28.08.2002 tarihinde yapılan protokolla Trakya Üniversitesi’nin kullanımına bırakılmıştır. Daha sonra 2007 yılında Kırklareli Üniversitesi açılınca kullanım hakkı Kırklareli Üniversitesine devredilmiştir. Köy Enstitüsü döneminde kullanılan içinde yatakhanenin de bulunduğu parsellerden 184. Parsel halen Kepirtepe Anadolu Lisesi tarafından kullanılmaktadır.

 Kepirtepe Köy Enstitüsü yerleşkesi içinde yer alan bu parseller,  9.11.2000 gün ve 6462 sayılı karar ile Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tarihi sit alanı olarak tescil edilmiştir.

Bu bölgenin batısındaki parsellerde şu an Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Bu nedenle Lüleburgaz Belediyesi İmar Planında bu yerleri “Üniversite Gelişim Sahası” olarak planlamış, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında da bu bölge üniversite alanı olarak işlenmiştir.

Son günlerde 206.400 metre karelik 177. parselin tamamının ticari saha olarak ilan edilmesi ve buranın satılmasıyla ilgili girişimlerde bulunulduğu duyumlarını almaktayız. 

Bu konu Cumhuriyet tarihimizden kültür mirasımız olarak günümüze aktarabildiğimiz, yerleşkedeki yapıların dünyada benzeri olmayan öğrenci, öğretmen, yönetici, bölge halkı ve usta öğreticilerle dayanışma içinde imeceyle yapıldığı, eğitimde en değerli kazanımlarımızdan olan köy enstitüleri yerleşkeleri için asla istemediğimiz duyumlardır. Bu tür duyumlara ve oldu bittilere meydan bırakmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. 

Konuyla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız.

                                                               Kepirtepeliler Eğitim Vakfı

                                                          Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.