Kamuoyumuzun Dikkatine..

Doğan Albayrak, kısa bir süre derneğimizin yönetimi dahil çeşitli kademelerinde görev yapmıştır.  Gerek çalışma yöntemi, gerek davranışları Köy Enstitülerinin imece ve dayanışma kültürü ile uyuşmadığından derneğimizle ilişkisi sonlandırılmıştır. Yaptığı hiçbir açıklama ve eylem derneğimizi bağlamamaktadır. 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.