YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI OKULLAR AÇILIRKEN BASIN AÇIKLAMASI

                                            

 

Sayı  : 2018/40                                                                     17/09/2018

Konu: Basın Açıklaması

 

 

 

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI  OKULLAR AÇILIRKEN

BASIN AÇIKLAMASI

 

17 Eylül 2018 tarihinde  yaklaşık 19 milyon öğrenci ve bir milyon öğretmen ile okullarımız ağır sorunlarla yeni bir öğretim yılına başlıyor. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) olarak 

öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim emekçilerine başarılar diliyoruz.

Türkiye, özellikle son on altı yıldır ülkeyi yöneten siyasal iktidarın akıl ve bilim dışı  eğitim politikaları nedeniyle evrensel değerlerden hızla uzaklaştığı gibi eğitim alanında da niteliğini yitiren, piyasalaşan, adaletsizlik ve eşitsizliklerin yeniden üretildiği bir ülke  haline dönüşüyor.  Akıl dışı bu eğitim politikalarına YKKED  olarak, ülkemizin aydınlık geleceği adına itiraz ediyoruz.  Bu bağlamda çağdaşlığa ve bilimselliğe  temel alan bir eğitim reformu talebimizde  ısrarcıyız.  Ayrıca;

 

1)Ülkemizin tüm okullarında çocuklarımız için nitelikli-işlevsel  ve demokratik bir eğitim sistemi için Köy Enstitüleri deneyiminden yararlanılmasında ısrarcıyız.

 

2)Eğitimin dinselleştirilmesi ve piyasalaştırılmasının, eğitim niteliğinin dibe vurmasının  ve eğitim hakkının  yok edilmesinin en büyük gerekçesi olduğunu söylemekte ısrarcıyız.

 

3)Tarikatsız ve cemaatsız bir  eğitim sisteminde ısrarcıyız.

 

4) Nitelikli kamusal eğitimden yana taraf  olduğumuzu söylemekte ısrarcıyız.

 

5)Müfredatın akıl ve bilimi egemen kılacak şekilde yeniden yapılandırılmasında ısrarcıyız.

 

6)Eğitim kadro atamalarında liyakatın egemen olmasını, yandaş kadrolar yaratmak amaçlı öğretmen mülakat sınavlarının kaldırılmasında ısrarcıyız.

 

7)Okullarımızdaki karma eğitimde ısrarcıyız.

 

8)Eğitimin her basamağında   laik, demokratik, bilimsel eğitimde ısrarcıyız.

 

9)İşlevselliğini yitiren imam hatip okullarının kapatılmasında  ısrarcıyız.

 

10) Köy Enstitüleri yerleşkelerinin yeniden eğitim kurumlarına dönüştürülmesinde ısrarcıyız.

 

11)Nitelikli eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirmesi gereken  eğitim fakültelerinin Köy Enstitülerinin aydınlık deneyimlerden yararlanarak yeniden yapılandırılmasında ısrarcıyız.

 

12)Bugün tüm özgünlüğünü ve özerkliğini kaybeden üniversitelerin  özerk ve demokratik  bir yapıya dönüştürülmesinde, üniversitelerden düşünceleri nedeniyle görevlerinden atılan öğretim üyelerinin görevlerine  geri dönmeleri  konusunda ısrarcıyız. 

 

YKKED,  ısrarcı olduğu bu konularda şubeleri ve temsilcilikleriyle demokratik tepkisini göstermeye devam edecektir. 

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.