YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ 19 MAYIS BASIN AÇIKLAMASI

 

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER  DERNEĞİ 19 MAYIS  BASIN AÇIKLAMASI

19 Mayıs 1919, anti-emperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşına, orta çağdan yeni çağa,  Cumhuriyete, bağımsızlığa, özgür bir Türkiye’ye  giden aydınlık  yolculuğun adı, Aydınlanma düşüncesinin bu topraklarla buluşmasının, Mustafa Kemal’in manevi miras olarak akıl ve bilimi  bıraktığı, mazlum uluslara önderlik eden onurlu bir yürüyüşün kilometre taşıdır. 

19 Mayıs 1919, emperyalizme karşı laik, demokratik, bilimsel eğitimi, kadın haklarını, öğretim birliği yasasını, modernleşmeyi temel alan  Cumhuriyet Eğitim Devriminin temellerinin atılmasını hedefleyen bir sürecin,  1940’lı yıllarda  ülkenin yoksul köy çocuklarına aydınlık bir pencere açan Köy Enstitüleri tasarımının önünü açan  bir başlangıcın adıdır. 

Bugün ise 19 Mayıs’ın  ulusal bağımsızlıkçı  çizgisinden, laik, demokratik, bilimsel eğitimden, demokratik hukuk devleti anlayışından uzaklaşıldığı, kurucusunun manevi mirasının anlaşılamadığı bir dönemin adıdır. Genç insanımıza eşit ve nitelikli  bir eğitim, daha iyi yaşam koşulları, iş olanaklarının sağlanmadığı, kadına ve çocuklara şiddetin ve tacizin giderek arttığı,   çocuklarımızı okullarımızda  evrensel kültür, sanat ve  felsefeyle buluşturamadığımız, eğitimin tarikat ve cemaatlere bırakıldığı  bir dönemi yaşıyoruz. 

19 Mayıs 2020,  15-29 yaş gençlerimizin eğitim ve istihdam olanakları açısından,  35 OECD ülkesi arasında en olumsuz koşullarda olduğu bir Türkiye fotoğrafı vardır.  Bu durumun,  Mustafa Kemal’in  19 Mayıs 1919  Samsun’a çıkış felsefesiyle örtüşmediğinin altını  önemle çiziyoruz. İçinde yaşadığımız salgın dönemi, laik, demokratik, bilimsel eğitimin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Salgın döneminde işçi gençlerimiz bu ağır koşullarda çalışmaya devam etmişlerdir.  O nedenle 19 Mayıs 2020’de  eğitimin dinselleştirilmesine ve piyasalaştırılmasına, iş yerlerinde genç insanlarımıza yönelik emek sömürüsüne,  çocuk işçiliğine     itirazımız vardır. 

Tüm bunlara rağmen, ülkemizin  aydınlanmaya, demokrasiye, hukuk devletine, laik ve  özgür bir Türkiye hedefine   hiçbir güç engel olamayacaktır. 19 Mayıs’ın 101. Yıldönümünde Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED)  olarak  Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’i ve Ulusal Kurtuluş Savaşı kahramanlarını sevgi ve saygıyla  selamlıyoruz. Cumhuriyetimiz,  evrensel demokrasi ve hukuk  ile taçlanarak geleceğe  onurla ve kararlı bir şekilde  yürüyecektir. 

Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği  (YKKED) Genel Merkezi ve Şubeleri

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.