YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ 8. OLAĞAN GENEL KURULU

 

DUYURU

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ 8. OLAĞAN GENEL KURULU

Çoğunluk sağlanması durumunda 4 Eylül 2021 Cumartesi günü, saat

10:00’da Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi,

İnönü Caddesi 2/1 Konak-İzmir adresinde toplanacaktır. Genel Kurulumuz

çoğunluk sağlanamadığı durumda ise 11 Eylül 2021 Cumartesi

günü aynı yer ve saatte toplanacaktır.

 

 

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği

Merkez Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu, İstiklâl Marşı okunması

2. YKKED-Mandolin Topluluğu mini konseri

3. Divan Kurulu seçimi

4. Gündemin görüşülerek oylanması

5. Konukların konuşması

6. Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması

7. Mali Raporun okunması

8. Denetleme Kurulu Raporunun okunması

9. Raporların görüşülmesi

10. Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının ayrı ayrı

oylanarak aklanması.

11. Yeni döneme ilişkin görüşler, öneriler, projeler.

12. Şubelerin üyelerden alacakları yıllık üye ödenti tutarının

görüşülmesi ve karara bağlanması

13. Tahmini bütçenin genel kurulun bilgisine sunulması

14. Seçimler:

a) Merkez Yönetim Kurulu (9 Asil, 9 Yedek)

b) Merkez Denetleme kurulu (3 Asil, 3 Yedek)

15. Dilek ve temenniler

16. Kapanış

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.