Seçim Basın Açıklaması

 

Değerli yurttaşlarımız,

Hepinizin bildiği gibi 14. Mayıs 2023 tarihinde TC. 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM

seçimlerini gerçekleştirdik. Seçimler sonucunda iki tablo karşımıza çıktı. Mecliste sağ ve aşırı sağ

partilerin oluşturduğu bir çoğunluk ve ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi.

Önümüzde tarihsel bir yol bulunmakta. Ya sözde milliyetçilik söylemi ile cumhuriyetimizi kökten

değiştirmeyi amaç edinmiş bir yapı bütünüyle oluşacak ya da yeni bir denge kurulacak.

Farkında mısınız?

Uygulanan yanlış ekonomik politikalar, kontrolsüz mülteci göçü yüzünden ülkemiz ekonomik ve sosyal

krizle boğuşurken, açlık ve yoksulluk ülkenin her yerine yayılmış, millet derdine çözüm bulmakta

çaresiz, kadınlar ve gençlerimiz başta olmak üzere geleceğimiz tehdit altındadır.

Farkında mısınız?

Hukukta, eğitimde, sağlıkta, bilimde, adalet ve özgürlüklerde çağ dışı kaldığımızın, dünyanın geri

kalmış ülkeleri arasında ilk sıralarda olduğumuzun. Üniversitelerin ve eğitim sisteminin çöktüğünün,

emeğin son damlasına kadar sömürüldüğünün, yaşamlarımızın değersizleştirildiğinin ve başımıza gelen

her kötü olayın kaderimiz olduğuna inandırılmaya çalışıldığımızın.

O nedenle bizler aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller isteyen, yurtta ve dünyada barış diyen

düşüncenin, cumhuriyetin aydınlık projesinin insanlaşma savaşının, hukuk ve adaletin toplumda egemen

kılındığı, yolsuzluk ve yoksullukların son bulduğu, insanlarımızın toplumda düşüncelerini özgürce

söyleyebildikleri, kadınların ve çocukların güven içinde yaşadıkları, refahın toplumun tüm kesimlerine

yayıldığı, emeğin sömürülmediği taraftan yanayız. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği sadece bu

nedenle 23 şubesi ve temsilcilikleri ve cumhuriyet aşığı tüm üyeleri ile sorumluluk bilinci içinde oylarını

kullanmak üzere sandığa gidecektir. Sizler de ülkemizin aydınlık geleceği için sandığa gidin…

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği gericiliğe karşı, çocuklarımız, ülkemiz ve aydınlık bir dünya,

güzel bir gelecek, onurlu bir yaşam, hak ve adalet için laik, demokratik, bilimsel, karma ve kamusal

eğitimden yana 22 yıldır mücadelesini sürdürmektedir.

Aydınlanma ışığımız sönmesin.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Merkez ve Şubeleri

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.